Bảng báo giá phần mềm hỗ trợ và tư vấn khách hàng Vipchat

Bảng giá Vipchat

Bất kể doanh nghiệp của bạn lớn hay nhỏ Vipchat luôn có những gói phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

gói trải nghiệm

Phù hợp với cá nhân muốn trải nghiệm Vipchat
MIỄN PHÍ

gói cơ bản

Tốt nhất cho các cửa hàng vừa và nhỏ
199.000 đ / tháng

gói chuyên nghiệp

Lý tưởng cho bộ phận chăm sóc khách hàng lớn
349.000 đ / tháng

Tính năng

none

 • Thời gian sử dụng

 • Chat hỗ trợ khách hàng

 • Chia sẻ file

 • Thống kê lịch sử chat

 • Tùy chỉnh giao diện, cá nhân hóa giao diện

 • Theo dõi hành vi khách hàng

 • Giám sát lượt online / offline tại thời gian thực

 • Cài đặt nhanh

 • Sử dụng được nhiều website

 • Tạo phòng ban và phân quyền nhân viên

 • Tạo sự kiện, tùy chỉnh sự kiện khi khách hàng có các hành vi tương ứng

 • Tự động trả lời

 • Gọi voice trực tiếp với khách hàng

 • Yêu cầu nhập thông tin trước khi chat

 • Xác định trình duyệt, IP, hệ điều hành của khách hàng truy cập

 • Nhớ khách hàng đã truy cập

 • Tạo nhóm hỗ trợ khách hàng

 • Thay đổi thông tin, ghi chú, ..v..v..

 • Xác định nguồn khách hàng, lịch sử xem sản phẩm

 • Gửi thông báo tới nhân viên ngay cả khi không mở VipChat

 • Phân loại khách hàng theo thẻ

 • Ứng dụng mobile

GÓI TRẢI NGHIỆM

Đăng ký

 • 15 ngày (Tính năng gói chuyên nghiệp)

GÓI CƠ BẢN

Đăng ký

 • -

Chuyên nghiệp

Đăng ký

 • -

Tính năng

 • Thời gian sử dụng

 • Chat hỗ trợ khách hàng

 • Chia sẻ file

 • Thống kê lịch sử chat

 • Tùy chỉnh giao diện, cá nhân hóa giao diện

 • Theo dõi hành vi khách hàng

 • Giám sát lượt online / offline tại thời gian thực

 • Cài đặt nhanh

 • Sử dụng được nhiều website

 • Tạo phòng ban và phân quyền nhân viên

 • Tạo sự kiện, tùy chỉnh sự kiện khi khách hàng có các hành vi tương ứng

 • Tự động trả lời

 • Gọi voice trực tiếp với khách hàng

 • Yêu cầu nhập thông tin trước khi chat

 • Xác định trình duyệt, IP, hệ điều hành của khách hàng truy cập

 • Nhớ khách hàng đã truy cập

 • Tạo nhóm hỗ trợ khách hàng

 • Thay đổi thông tin, ghi chú, ..v..v..

 • Xác định nguồn khách hàng, lịch sử xem sản phẩm

 • Gửi thông báo tới nhân viên ngay cả khi không mở VipChat

 • Phân loại khách hàng theo thẻ

 • Ứng dụng mobile

 • 15 ngày (Tính năng gói chuyên nghiệp)

Tính năng

 • Thời gian sử dụng

 • Chat hỗ trợ khách hàng

 • Chia sẻ file

 • Thống kê lịch sử chat

 • Tùy chỉnh giao diện, cá nhân hóa giao diện

 • Theo dõi hành vi khách hàng

 • Giám sát lượt online / offline tại thời gian thực

 • Cài đặt nhanh

 • Sử dụng được nhiều website

 • Tạo phòng ban và phân quyền nhân viên

 • Tạo sự kiện, tùy chỉnh sự kiện khi khách hàng có các hành vi tương ứng

 • Tự động trả lời

 • Gọi voice trực tiếp với khách hàng

 • Yêu cầu nhập thông tin trước khi chat

 • Xác định trình duyệt, IP, hệ điều hành của khách hàng truy cập

 • Nhớ khách hàng đã truy cập

 • Tạo nhóm hỗ trợ khách hàng

 • Thay đổi thông tin, ghi chú, ..v..v..

 • Xác định nguồn khách hàng, lịch sử xem sản phẩm

 • Gửi thông báo tới nhân viên ngay cả khi không mở VipChat

 • Phân loại khách hàng theo thẻ

 • Ứng dụng mobile

 • -

gói chuyên nghiệp

Đăng ký

Tính năng

 • Thời gian sử dụng

 • Chat hỗ trợ khách hàng

 • Chia sẻ file

 • Thống kê lịch sử chat

 • Tùy chỉnh giao diện, cá nhân hóa giao diện

 • Theo dõi hành vi khách hàng

 • Giám sát lượt online / offline tại thời gian thực

 • Cài đặt nhanh

 • Sử dụng được nhiều website

 • Tạo phòng ban và phân quyền nhân viên

 • Tạo sự kiện, tùy chỉnh sự kiện khi khách hàng có các hành vi tương ứng

 • Tự động trả lời

 • Gọi voice trực tiếp với khách hàng

 • Yêu cầu nhập thông tin trước khi chat

 • Xác định trình duyệt, IP, hệ điều hành của khách hàng truy cập

 • Nhớ khách hàng đã truy cập

 • Tạo nhóm hỗ trợ khách hàng

 • Thay đổi thông tin, ghi chú, ..v..v..

 • Xác định nguồn khách hàng, lịch sử xem sản phẩm

 • Gửi thông báo tới nhân viên ngay cả khi không mở VipChat

 • Phân loại khách hàng theo thẻ

 • Ứng dụng mobile

 • -

Đăng ký bây giờ - thật nhanh và đơn giản với VipChat