• Thế giới công nghệ có nên dùng phần mềm quản lý bán hàng ?

    Thế giới công nghệ có nên dùng phần mềm quản lý bán hàng ? Hay chúng ta làm truyền thống ? Bạn đang làm kinh doanh, bán hàng phải đối mặt với rất nhiều công việc cần làm.Nhất là những bạn đang làm chủ doanh nghiệp hay cửa hàng , Bạn phải lo mọi thứ […]