Trung tâm trợ giúp Khách hàng: 1900 2008

Cài đặt bán hàng offline

Đánh giá bài viết

Tính năng bán hàng offline được sử dụng nhằm mục đích hỗ trợ chủ cửa hàng tạo đơn hàng khi bị mất kết nối Internet.

 

 1.Hướng dẫn sử dụng

 

Để bán hàng offline và online chuyên nghiệp và luôn luôn trôi chảy bạn luôn luôn để hai tad:

– Bán hàng : https://quantri.bpos.vn/point-of-sale

– Sản Phẩm : https://quantri.bpos.vn/bpos/product/product/product-list

Bán hàng offline với Bpos dẫn đầu công nghệ tích hợp tính năng bán offline vô cùng đơn giản dễ sử dụng .

 

  • Bước 1: Vào mục Bán hàng ,khi có kết nối internet

 

 

Khi không có kết nối internet

 

 

 Mẹo nhỏ:

Lưu lại đường link bán hàng tại màn hình pos trên trình duyệt (Mỗi cửa hàng sẽ có một đường link riêng, cửa hàng có nhiều kho sẽ có link riêng cho từng kho) để khi mất kết nối có thể truy cập.

 

Bước 3: Thao tác bán hàng bình thường như khi có mạng . Tạo đơn ở trang thái đặt hàng đã được ghi nhận thông tin đơn hàng kể cả thời gian mất mạng cũng như trừ tồn, báo cáo , đơn hàng, khách hàng.

 

 Lưu ý:

– Khi mất internet thì người dùng chỉ sử dụng được tính năng bán hàng tại cửa hàng, các tính năng khác không sử dụng được

– Khi có internet trở lại người dùng  sẽ chỉ bán hàng trên chế độ online,

– Không sử dụng trình duyệt ẩn danh (Private) để bán hàng khi mất mạng, dễ bị mất hóa đơn.

– Mục Quản lý sẽ không vào được

 

Người dùng được sử dụng tính năng gì khi bán hàng không có Internet ?

 

  • Thêm mới khách hàng bình thường
  • Thay đổi chính sách giá
  • Thay đổi nhân viên thao tác đơn hàng
  • Nhập tiền và chiết khấu đơn hàng
  • Sửa thời gian bán hàng
  • In hóa đơn bán hàng

 

Người dùng chưa sử dụng được tính năng gì khi bán hàng không có Internet?

 

  • Chưa sử dụng được tính năng chuyển kho (Nếu người dùng muốn bán hàng ở kho khác thì cần mở 1 trình duyệt song song của kho để khi cần có thể sử dụng link đó cho kho muốn thao tác)
  • Chưa sử dụng được tính năng  trả hàng, lập phiếu thu chi, xem báo cáo hàng ngày