• Đón đông Hà Nội – đi đâu, ăn gì?

    Hà Nội đang bước vào giữa tháng 11, những tháng đầu tiên của mùa đông. Nhiệt độ đã giảm còn 18-20 độ. Là lúc mà người ta bắt đầu thèm đi đây đi đó khắp Hà Nội. Mùa Đông Hà Nội lúc nào cũng có môt nét riêng mà Sài Gòn không thể có. Bởi […]