cá nhân hoá Archives | Giải pháp quản lý bán hàng đa kênh Omni channel - Bota
  • 6 cách sử dụng cá nhân hoá để tăng chuyển đổi

    Cá nhân hóa không chỉ được người tiêu dùng mong đợi mà còn cần thiết để giúp bạn tăng chuyển đổi. Cá nhân hóa có thể xuất hiện trong bất cứ hình thức tiếp thị nào của bạn. Dưới đây là một số cách bạn có thể sử dụng cá nhân hóa để tăng chuyển đổi. […]

  • Những Xu Hướng Tiếp Thị Qua Email Năm 2019

      Một trong những nền tảng truyền thông như vậy đã được phát triển phổ biến trong những thập kỷ qua là email. Khoảng 2,8 tỷ người trên toàn thế giới sử dụng email như một công cụ truyền thông trực tuyến. Với tiềm năng như vậy, việc sử dụng email để tăng lợi nhuận thông qua các chương […]

  • Cách thức giúp cá nhân hoá tiếp thị bằng email

    Mức độ cá nhân hóa trong tiếp thị qua email này đã tăng lên đáng kể khi các công nghệ như Trí tuệ nhân tạo, Trí tuệ kinh doanh, Máy học và Máy tính nhận thức giờ đây đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nó. Những công nghệ này giúp bạn có […]