• 20/11 này “sống ảo” ở Homestay Mộc Châu cho gần!

    Ngày 20/11 sắp tới, các lớp hẳn đang lên kế hoạch tổ chức những chuyến đi chơi để càng gắn bó tình thầy trò, tình bạn đoàn kết trong lớp. So với tổ chức những chuyến đi xa đòi hỏi chi phí cao và tổ chức phức tạp, tại sao không đi Mộc Châu?   […]