Website của Bota có bị giới hạn dung lượng không?

Trung tâm trợ giúp Khách hàng: 1900 2008