bán hàng facebook Archives | Giải pháp quản lý bán hàng đa kênh Omni channel - Bota
  • Đột phá kinh doanh bằng Facebook nhờ những công cụ hoàn toàn miễn phí

    Xu thế hiện nay, 10 người kinh doanh thì 7 người sở hữu chuỗi đa kênh bán hàng và trong 7 người đó chắc chắn ai cũng có một kênh bán hàng thông qua mạng xã hội, điển hình nhất là Facebook. Cho dù không đủ ngân sách cho một cửa hàng trực tiếp thì […]