calvin klein underwear Archives | Giải pháp quản lý bán hàng đa kênh Omni channel - Bota
  • Calvin Klein vận dụng chiến lược Marketing 4Ps như thế nào?(P2)

    Sau Phần 1 tìm hiểu về cách vận dụng phương pháp 4Ps của Calvin Klein; chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về Place và Promotion đã được áp dụng như thế nào trong bài viết này.     Place (Địa điểm) Calvin Klein có một sự hình ảnh tốt đẹp với toàn thế giới. […]