câu chuyện Archives | Giải pháp quản lý bán hàng đa kênh Omni channel - Bota
  • 7 NGUYÊN TẮC KINH DOANH BẠC TỶ TỪ NGƯỜI DỰNG XÂY ĐẾ CHẾ UNIQLO

    Từ một cửa hàng kinh doanh quần áo bé nhỏ của cha mình ở một tỉnh lẻ của nước Nhật,  Tadashi Yanai đã biến nó trở thành một trong ba thương hiệu thời trang đứng thứ 3 trên thế giới, Uniqlo. Sự thành công này không phải chỉ một sớm một chiều. Nó được hình […]