cơ hội Archives | Giải pháp quản lý bán hàng đa kênh Omni channel - Bota
  • Việt Nam đứng trước những vấn đề mới trong CPTPP

    Cuối tháng 12/2018, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương sẽ bắt đầu có hiệu lực. Ngoài những chính sách về thuế quan, thương mại, đầu tư mà chúng ta thường xuyên nhắc tới; trong Hiệp định CPTPP lần này; còn có cả những vấn đề mới mà Việt […]