• Quản lý cửa hàng bán lẻ cần chú ý những điều gì?

    Xu hướng kinh doanh hiện nay đó là mở các chuỗi cửa hàng bán lẻ nhằm gia tăng lợi nhuận, xác định và thu hút đối tượng khách hàng. Tuy nhiên các nhà kinh doanh lại gặp phải nhiều vấn đề khi quản lý các cửa hàng bán lẻ này.   Trên thế giới, các […]