đa kênh Archives | Giải pháp quản lý bán hàng đa kênh Omni channel - Bota
  • BÁN HÀNG ĐA KÊNH, “TỎ” NHƯNG CHƯA CHẮC ĐÃ “TƯỜNG”

    BÁN HÀNG ĐA KÊNH, “TỎ” NHƯNG CHƯA CHẮC ĐÃ “TƯỜNG” Cụm từ “bán hàng đa kênh – omni channel” có lẽ không còn xa lạ với các đơn vị kinh doanh trong thời gian gần đây. Nhưng “đa kênh” là gì, “bán hàng đa kênh” đem lại cho doanh nghiệp những lợi ích như thế […]