• ĐỘT PHÁ TRONG KINH DOANH NHÀ SÁCH VỚI 5 Ý TƯỞNG MARKETING

      Sự xuất hiện của loại hình sách điện tử Ebook đã thay đổi hoàn toàn thói quen đọc của độc giả. Với sự phát triển và không ngừng phổ biến của các loại thiết bị điện tử như hiện nay, không có gì đáng ngạc nhiên khi người ta đang dần quên đi loại […]