• Tòa án tối cao Mỹ gây khó khăn cho thương mại điện tử

    Các cửa hàng giờ sẽ cảm thấy công bằng hơn khi chính quyền tiến hành thu thuế các doanh nghiệp e-commerce – thương mại điện tử.   Các cửa hàng bán lẻ offline đã có thắng lợi lớn trước những đối thủ online vào tháng 6/2018. Bởi Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ […]