B2C Archives | Giải pháp quản lý bán hàng đa kênh Omni channel - Bota
  • Business To Customer(B2C): Tiếp Thị Cách Nào Để Thành Công

      Đối với bất kỳ nhà kinh doanh nào vận dụng B2C, điều quan trọng là phải đáp ứng người tiêu dùng vào thời điểm thích hợp nhất, với thông điệp hướng tới sự hoàn hảo nhất. Các doanh nghiệp tập trung vào tiếp thị B2C cần quan sát chặt chẽ khách hàng của họ. Điều quan […]

  • Chiến lược giữ chân khách hàng hiệu quả (phần 1)

    Mặc dù việc tạo ra khách hàng mới là vô cùng quan trọng đặc biệt là cho các công ty khởi nghiệp. Xét cho cùng, nếu không có những khách hàng mới này đến trang web của bạn mua hàng, bạn sẽ không bắt đầu tạo doanh thu. Tuy nhiên việc giữ chân khách hàng cũ […]