đa dạng hóa công ty Archives | Giải pháp quản lý bán hàng đa kênh Omni channel - Bota
  • Học cách Hyundai đa dạng hóa công ty – tăng lợi nhuận (P2)

        (Tiếp) Xem thêm Học cách Hyundai đa dạng hóa công ty – tăng lợi nhuận (P1) Giảm rủi ro -Tăng lợi nhuận Phân bổ vốn nội bộ có thể được xem như là một phương pháp tiềm năng cho một thị trường vốn từ bên ngoài, vì nó có thể tạo ra một […]

  • Học cách Hyundai đa dạng hóa công ty – tăng lợi nhuận (P1)

      Hyundai được thành lập bởi Chung Ju-Yung vào năm 1940, một cửa hàng sửa chữa ô tô nhỏ và tăng trưởng theo cấp số nhân trong nửa cuối của thế kỷ trước. Được cấp dự án lớn do chính phủ Hàn Quốc tài trợ để xây dựng lại đất nước và cải thiện cơ […]