• KFC VÀ 3 CÂU CHUYỆN VỀ SỐ 1 ĐỂ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HIỆU QUẢ

    TỔNG 11 GIA VỊ TRONG CÔNG THỨC   Sản phẩm gốc của KFC là những miếng gà rán truyền thống Original Recipe, được khám phá bởi Sanders với “Công thức với 11 loại thảo mộc và gia vị”. Công thức đó đến nay vẫn là một bí mật thương mại. Những phần gà lớn sẽ […]

  • 7 NGUYÊN TẮC KINH DOANH BẠC TỶ TỪ NGƯỜI DỰNG XÂY ĐẾ CHẾ UNIQLO

    Từ một cửa hàng kinh doanh quần áo bé nhỏ của cha mình ở một tỉnh lẻ của nước Nhật,  Tadashi Yanai đã biến nó trở thành một trong ba thương hiệu thời trang đứng thứ 3 trên thế giới, Uniqlo. Sự thành công này không phải chỉ một sớm một chiều. Nó được hình […]