Bộ trưởng Tư Pháp Archives | Giải pháp quản lý bán hàng đa kênh Omni channel - Bota
  • Sa thải Bộ trưởng Tư pháp hậu bầu cử giữa kỳ Mỹ

    Kết quả bầu cử giữa kỳ vẫn còn chưa hết nóng trên các mặt báo; tưởng chừng tình hình sẽ ổn định cho đến khi Lưỡng viện chính thức hoạt động. Tuy nhiên, Trump lại đưa ra một động thái gây bất ngờ cho nước Mỹ. Đó là hành động sa thải Bộ trưởng Tư […]