BNC Archives | Giải pháp quản lý bán hàng đa kênh Omni channel - Bota
  • Chốt sale không kịp khi bạn sử dụng phần mềm chat trực tuyến

    Hiện nay; các phần mềm chat trực tuyến đã bắt đầu lan tỏa sức ảnh hưởng lớn trên các website bán hàng của doanh nghiệp. Bằng chứng là doanh thu của các đơn vị kinh doanh online tăng lên đáng kể từ khi ứng dụng phần mềm này vào trang web. Nguyên nhân của sự […]