• GOOGLE SHOPPING, CŨ NGƯỜI MỚI TA

    GOOGLE SHOPPING, CŨ NGƯỜI MỚI TA Mặc dù đã ra đời và được sử dụng ở nhiều nước trên thế giới. Nhưng chỉ đến năm 2018 này, Google Shopping mới chính thức hạ cánh an toàn vào Việt Nam. Một cách đơn giản, đây chính là một sàn thương mại điện tử được phát triển […]