cạnh tranh Archives | Giải pháp quản lý bán hàng đa kênh Omni channel - Bota
  • Cạnh tranh thương hiệu cà phê Việt với Quốc tế: Bên nào thắng?

      Thị trường kinh doanh cà phê bán lẻ của Việt Nam đang tăng trưởng và thay đổi cùng với sự thay đổi của đất nước. Người dân trồng cà phê cũng bắt đầu quan tâm cho ra sản phẩm cà phê chất lượng hơn. Người ta tăng cường đưa cà phê Arabica và cà […]