• Bàn về chính sách nới lỏng nhập cư của Nhật Bản

    Dân số Nhật Bản đang suy giảm một cách đáng báo động; điều này đồng nghĩa với việc quốc gia này đang thiếu hụt nguồn lao động vô cùng lớn. Giải quyết cho bài toán lao động này; Chính phủ Nhật Bản đã thông qua Chính sách nới lỏng nhập cư sửa đổi và trình […]