Cài đặt thông tin cơ bản và logo | Giải pháp quản lý bán hàng đa kênh Omni channel - Bota

Trung tâm trợ giúp Khách hàng: 1900 2008

Cài đặt thông tin cơ bản và logo

 

 

Chỉnh sửa thông tin cơ bản

Vào mục Cấu hình => Cấu hình chung để sửa thông tin về doanh nghiệp, cửa hàng của mình.

 

 

Tại đây bạn có thể chỉnh sửa tất cả thông tin về doanh nghiệp cũng như của hàng của bạn .

 

 

Bấm lưu lại khi sửa xong thông tin doanh nghiệp

 

Chỉnh sửa logo 

Vào Giao diện => Cài đặt cơ bản để sửa logo khi doanh nghiệp muốn thay logo của mình

 

 

Chọn logo mới và thay ( lưu ý logo mới phải có kích thước bằng logo ban đầu )