Trung tâm trợ giúp Khách hàng: 1900 2008

Thêm mới nhà cung cấp

Đánh giá bài viết

Bạn cần tạo nhà cung cấp để có thể quản lý được mọi dữ liệu liên quan đến Nhà cung cấp: tên nhà cung cấp ,điện thoại liên hệ, nợ cần trả hiện tại , tổng mua , trạng thái , thao tác lịch sử nhập/trả hàng… Để thêm mới nhà cung cấp bạn thực hiện theo cách sau

Thêm mới nhà cung cấp trực tiếp

 

  1. Thêm mới nhà cung cấp trực tiếp trên Bpos
  • Bước 1: Bạn vào mục Đối tác Nhà cung cấp > chọn Thêm mới nhà cung cấp

 

 

  • Bước 2: Tại giao diện thêm mới nhà cung cấp, bạn điền lần lượt thông tin vào các mục:

– Thông tin chung: Tên nhà cung cấp, Mã nhà cung cấp, số điện thoại, email địa chỉ của nhà cung cấp. Thêm chi tiết địa chỉ, khu vực của nhà cung cấp

 

 

  • Bước 3: Bạn chọn cập nhật, phần mềm sẽ hiển thị thông báo Thêm mới nhà cung cấp thành công. Như vậy bạn đã khởi tạo xong nhà cung cấp mới.

Lưu ý:

– Nợ hiện tại: Chỉ hỗ trợ khởi tạo duy nhất khi thêm mới nhà cung cấp.

 Mẹo nhỏ: Nếu bạn đã có nhà cung cấp giao dịch từ trước khi sử dụng phần mềm. Bạn muốn ghi nhận khoản nợ cũ với nhà cung cấp thì cần khởi tạo nhà cung cấp xong kích vào nhà cung cấp chi tiết hiện ra thông tin – công nợ – lịch sử nhập/trả hàng.

 

 

Lưu ý :

– Có thể sửa/xóa thông tin nhà cung cấp khi đã ấn câp nhật :

 

 

– Trạng thái : hoạt động/ tạm ngưng

Cập nhật công nợ bằng cách công nợ > cập nhật

 

 

khi ấn cập nhật hiện ra bảng công nợ có số tiền , ngày nợ , nội dung.