Quản lý hồ sơ gửi về | Giải pháp quản lý bán hàng đa kênh Omni channel - Bota

Trung tâm trợ giúp Khách hàng: 1900 2008

Quản lý hồ sơ gửi về

 

 

Chọn Tuyển dụng >> Quản lý hồ sơ gửi về để xem các hồ sơ mà ứng viên gửi về

 

 

Tại đây bạn sẽ thấy các hồ sơ ứng viên kèm file CV. Một công cụ hữu ích cho các nhà tuyển dụng.