Đăng Video | Giải pháp quản lý bán hàng đa kênh Omni channel - Bota

Trung tâm trợ giúp Khách hàng: 1900 2008

Đăng Video

Đánh giá bài viết

 

 

Đăng tải Video lên kênh YouTube

Để đưa video lên web sử dụng kênh YouTube để dẫn link. Do đó cần phải đăng tải Video lên kênh YouTube.

Truy cập trang YouTube sau đó bấm vào biểu tượng Tải Video

 

 

 

Lưu ý: Cần tạo một kênh YouTube bằng Email nên khi chưa đăng nhập YouTube sẽ yêu cầu đăng nhập và tạo tài kênh nếu Email đó chưa có kênh YouTube

Chọn Tải video lên

 

 

Tải Video đã chuẩn bị sẵn lên

 

 

Sau khi đăng tải xong YouTube sẽ gửi đến một đường link của Video đó

 

 

Đăng Video

 

Sau khi đăng tải video lên kênh YouTube, coppy đoạn link và quay trở lại trang quản trị web

Chọn Video >> Đăng Video

 

 

Điền các thông tin và dán đoạn link Video vào ô Video

 

 

Hoàn thiện và bấm Lưu