Thao tác danh sách khách hàng | Giải pháp quản lý bán hàng đa kênh Omni channel - Bota

Trung tâm trợ giúp Khách hàng: 1900 2008

Thao tác danh sách khách hàng

 

Danh sách khách hàng hiển thị các thông tin của toàn bộ khách hàng như: Tên khách hàng, email, số điện thoại, giới tính, ngày sinh,địa chỉ,ghi chú , công nợ và thao tác khách hàng.

 

Tại trang Danh sách khách hàng bạn có thể:

Tìm kiếm khách hàng

Lọc danh sách khách hàng

Thực hiện xuất/nhập file khách hàng

 

1.Tìm kiếm khách hàng

 

Thanh tìm kiếm tại trang danh sách khách hàng cho phép bạn tìm kiếm một khách hàng cụ thể với thông tin như: Tên khách hàng, email, số điện thoại…

Để tìm kiếm khách hàng trong danh sách bạn thực hiện

 

2.Tại khách hàng > Lọc

 

 

 

Ngoài khả năng tìm kiếm chính xác, bạn có thể sử dụng tính năng tạo bộ lọc danh sách khách hàng để lọc ra được tập khách hàng phù hợp với các điều kiện tìm kiếm

 

3.Thực hiện xuất/nhập file khách hàng