Hướng dẫn tạo phiếu thu | Giải pháp quản lý bán hàng đa kênh Omni channel - Bota

Trung tâm trợ giúp Khách hàng: 1900 2008

Hướng dẫn tạo phiếu thu

Phiếu thu là tính năng giúp ghi lại các khoản tiền đã thu được từ việc bán hàng hoặc thu nợ. Phiếu thu có thể tự động sinh ra thông qua các hoạt động giao dịch trên hệ thống hoặc do bạn tự tạo để cân bằng tổng thu trong cửa hàng của mình.

 

  • – Phiếu thu tự tạo
  • – Phiếu thự tự động theo các giao dịch

 

Để bắt đầu sử dụng tính năng Phiếu thu bạn cần đăng nhập vào Bpos và thực hiện theo những bước sau:

 

  1. Các phiếu thu tự tạo

 

  • Bước 1: Bạn vào mục  Giao dịch > Sổ quỹ > Thêm mới phiếu thu

 

 

 

  • Bước 2: Tại giao diện Thêm mới phiếu thu bạn điền thông tin:

 

– Nhóm người nộp: Khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên

– Mã Phiếu Thu : tự sinh hoặc có thể tự điền mã theo nhu cầu của khách

– Giá Trị : trường bắt buộc

– Tên người nộp

– Loại phiếu: Nhượng bán, thanh lý tài sản, cho thuê tài sản, tiền bồi thường, thu nợ khách hàng, thu nhập khác…

– Giá trị: Số tiền thu

– Loại thanh toán : tiền mặt / ngân hàng

– Nhóm người nộp : Khách hàng/ nhà cung cấp / nhân viên / khác.

– Thời gian : có thể tạo trước hoặc sau thời điểm tạo phiếu thu.

–  Thẻ ngân hàng : ở mục cài đặt .

– Loại thu/chi : có thể thêm các loại phiếu thu nội dung khác mặc định có.

– Nhân viên

– Người nộp

– Ghi chú

– Hạch toán hoạt động kinh doanh : tích xanh là có ghi nhận hạch toán, nếu không tích thì khoản này sẽ không được hạch toán kinh doanh.

 

 

 

 

Để tích chọn hạch toán kết quả kinh doanh nếu muốn ghi nhận khoản thu vào báo cáo lãi lỗ. Nếu bạn không muốn ghi nhận thì để trống.

 

  • Bước 3: Nhấn Cập nhật để hoàn tất phiếu thu

 

  1. Các phiếu thu tự động theo giao dịch

a.Phiếu thu tự động theo đơn bán

Khi tạo đơn đặt hàng hoặc đơn bán hàng mà khách đã thanh toán tiền thì hệ thống sẽ tự động sinh phiếu thu theo đơn bán với giá trị bằng giá trị thanh toán

 

 

Ví dụ: Khách hàng đã thanh toán 13,722.500đ, sau khi chọn Thanh toán cho Đơn bán hàng vừa tạo, bạn vào danh sách sổ quỹ sẽ thấy phiếu thu tương ứng như sau:

 

 

  • – Phiếu thu tự động khi nhận hoàn tiền từ việc trả đơn nhập hàng

Trường hợp khi trả đơn nhập hàng từ nhà cung cấp, hệ thống cũng sẽ tự sinh các phiếu thu khi nhận hoàn tiền theo giá trị tiền trong hóa đơn với quy tắc: Tiền vào thì có phiếu thu.

 

 

 

 

 Lưu ý:

Sau khi tạo bạn có thể thao tác xóa các phiếu thu chủ động. Phiếu thu tự động đã được ghi nhận theo các giao dịch sẽ không xóa được