Tạo nhóm khách hàng | Giải pháp quản lý bán hàng đa kênh Omni channel - Bota

Trung tâm trợ giúp Khách hàng: 1900 2008

Tạo nhóm khách hàng

 

Bpos hỗ trợ tính năng để bạn có thể thiết lập được nhóm khách hàng như nhóm CTV, nhóm khách hàng bán lẻ, nhóm khách hàng VIP. Giúp cho bạn thuận tiện trong việc áp dụng chính sách giá, marketing … cho từng nhóm khách hàng.

Để sử dụng tính năng nhóm khách hàng bạn thực hiện theo các bước sau:

 

  • Bước 1: Ở mục Đối tác > nhóm khách hàng > thêm nhóm khách hàng

 

 

 

  • Bước 2: Tại màn hình hiển thị bạn điền đầy đủ thông tin tên nhóm

 

  • 1- nhập tên nhóm .
  • 2-chọn màu để phân biệt nhóm.
  • 3 tạo nhãn (lưu)  để lưu mới nhóm khách hàng .

 

 

Sau khi điền đầy đủ thông tin và thêm mới nhóm khách hàng, ngoài màn hình nhóm khách hàng sẽ hiển thị nhóm khách hàng mà bạn vừa tạo

 

 

Số lượng được tự động lấy khi nhập khách hàng.

Như vậy, bạn đã tạo xong nhóm khách hàng. Bạn có thể vào chọn các khách hàng vào từng nhóm để quản lý.