Đăng Tin tức | Giải pháp quản lý bán hàng đa kênh Omni channel - Bota

Trung tâm trợ giúp Khách hàng: 1900 2008

Đăng Tin tức

Đánh giá bài viết

 

 

Trong trang quản chị chọn Tin tức >> đăng tin tức để tạo một bài viết mới

 

  • Đặt tên bài viết
  • Viết mô tả ngắn cho bài viết trong ô mô tả

 

  • Viết nội dung tin trong ô nội dung tin

 

Nút Phóng to tối đa cho phép phóng to ô nội dung phóng to toàn màn hình

* Lưu ý: Bài viết coppy từ trang mạng khác nên chép vào một file Word trước rồi mới dán vào trang quản trị để khử hết mã code từ trang cũ. Hạn chế việc sao chép nội dung, bài viết nên là tự viết do google sẽ đánh giá điểm chất lượng web qua bài viết đó có phải là độc nhất hay không.

Chèn thêm ảnh vào bài viết bấm nút Ảnh Bấm tải lên >> chọn tệp >> tải lên máy chủ >> đồng ý

 

Thêm video cho bài viết: đăng tải video đó lên kênh YouTube

 

 

Sau khi đăng tải lấy mã nhúng trong phần chia sẻ video

 

Quay trở lại trang quản trị bấm nút “mã HTML” góc trái màn hình và dán đoạn mã nhúng vào bài viết, bấm trả lại nút “mã HTML” sẽ thấy một khung IFAME chính là đoạn video hiển thị trên bài viết

 

Viết xong nội dung bài viết bấm nút Thu nhỏ để thu nhỏ ô nội dung. Chọn ảnh đại diện và danh mục tin tức cho bài viết. Tùy chỉnh bài viết liên quan hiển thị cuối bài viết. Bấm Lưu để lưu lại bài viết