Danh mục sản phẩm | Giải pháp quản lý bán hàng đa kênh Omni channel - Bota

Trung tâm trợ giúp Khách hàng: 1900 2008

Danh mục sản phẩm

 

 

Để giúp khách hàng tìm kiếm sản phẩm dễ dàng hơn, bạn có thể nhóm các sản phẩm theo danh mục (Quần áo, hàng khuyến mãi, Phụ kiện, …) . Một sản phẩm có thể xuất hiện ở nhiều danh mục khác nhau.

Các hướng dẫn dưới đây giúp bạn: tạo danh mục sản phẩm mới, sửa xóa danh mục sản phẩm,…

 

Chọn Sản phẩm => Danh mục sản phẩm, là phần phân loại sản phẩm tương ứng với đặc tính hoặc thương hiệu của sản phẩm 

 

Sau khi vào được danh sách danh mục sản phẩm thì tại đây bạn có thể thêm, sửa , xóa danh mục sản phẩm tại đây.

 

 

Thêm mới danh mục sản phẩm

Bước 1: Sau khi vào được màn hình trang quản trị  danh sách danh mục sản phẩm bạn click vào ô Thêm mới để thêm danh mục mới vào .

 

Bước 2: Tại trang thêm mới danh mục bạn điền đầy đủ thông tin vào các trường (thường thì chỉ cần điền tên danh mục)

 

 

Lưu ý: trong phần này, nếu muốn tạo danh mục gốc thì ở mục “chọn danh mục” chọn “danh mục gốc”. Muốn tạo danh mục con cho danh mục lớn thì ở mục “chọn danh mục” chọn danh mục lớn tương ứng

 

Sau khi nhập xong, bấm nút Lưu để lưu lại danh mục

 

 

Chỉnh sửa danh mục sản phẩm

 

 

 

Nút Sửa màu vàng cam để sửa chi tiết danh mục sản phẩm khi bạn Click vào đây bạn có thể sửa toàn bộ thông tin danh mục sản phẩm như tên danh mục, danh mục con,…

Nút Xóa để xóa vĩnh viễn danh mục sản phẩm đó đi

Nút Hiển thị – Không hiện thị để cài đặt danh mục ẩn/ hiện ngoài trang chủ

Nút Sửa màu xanh lá để sửa đường dẫn trên link dẫn của danh mục sản phẩm

Nút Đang ẩn – Đang hiện thể hiện trạng thái hiển thị của danh mục sản phẩm trên website