Thêm và quản lý kho/chi nhánh | Giải pháp quản lý bán hàng đa kênh Omni channel - Bota

Trung tâm trợ giúp Khách hàng: 1900 2008

Thêm và quản lý kho/chi nhánh

 

1.Thêm kho/chi nhánh

Bpos cho phép các chủ cửa hàng quản lý hệ thống bán hàng  có nhiều chi nhánh nói cách khách là chuỗi cửa hàng. Để đăng ký thêm chi nhánh, bạn vui lòng gọi vào hotline:  0986 988 508 hoặc liên hệ trực tiếp với nhân viên kinh doanh đã ký hợp đồng. Sau khi đã hoàn tất các thủ tục thêm chi nhánh vào gói dịch vụ đã ký. Bạn có thể tự tạo thông tin cho chi nhánh theo các bước sau:

 

  • Bước 1: Bạn vào mục kho hàng>Danh sách kho
  • Bước 2: Bạn chọn Thêm mới

 

 

Tại cửa sổ Chi nhánh điền các thông tin cần thiết trường đánh dấu sao là trường bắt buộc

Lưu ý : Tên kho hàng ít nhất 06 ký tự

 

  • Bước 3: Sau khi điền đủ thông tin, bạn nhấp cập nhật để hoàn tất quá trình Thêm mới kho hàng

 

2.Quản lý kho/chi nhánh : 

 

Vào kho hàng > danh sách kho  hiện ra danh sách kho , có thể chỉnh sửa thông tin và để trạng thái hoạt động / tạm ngừng hoạt động .