Trung tâm trợ giúp Khách hàng: 1900 2008

Đăng Album

Đánh giá bài viết

 

 

Bước 1: Trong trang quản trị chọn Album >> Đăng Album để đăng mới một Album

 

Bước 2 :Điền các thông tin cơ bản của Album (lưu ý: các trường có dấu sao là bắt buộc)

 

 

 

Bước 3: Thêm ảnh cho Album (bạn có thể thêm nhiều sản phẩm bằng cách nhấn giữ phím Ctrl)

 

 

lưu lại album