Trung tâm trợ giúp Khách hàng: 1900 2008

Đăng Album

Trong trang quản trị chọn Album >> Đăng Album để đăng mới một Album

 

Điền các thông tin cơ bản của Album

 

Thêm cảnh cho Album

 

Hẹn giờ đăng Album và lưu lại